Aktuality

12. 11. 2020

Společnými silami za poznáním společného archeologického dědictví Jihomoravského kraje

Archeologické nálezy jsou dennodenně ohrožovány, přitom bez nich, bez jejich odborné dokumentace a zkoumání nelze vyprávět příběhy o minulosti naší země. Není to možné ani v případě germánského obyvatelstva a jejich římských protivníků. Archeologické nálezy objevené a zachráněné v rámci občanské spolupráce jsou také součástí našeho Návštěvnického centra. O tom, ale též o smyslu takové spolupráce se můžete přesvědčit v tomto videu.
Číst dále

06. 08. 2020

První římsko-barbarský festival na Hradisku u Mušova!

Germania subacta - Germánie byla poražena
První římsko-barbarský festival na Hradisku u Mušova!
4. – 6. září 2020

Číst dále

19. 06. 2020

Brána do Římské říše se otevírá!

Dne 18. června 2020 bylo za účasti předsedkyně Akademie věd ČR profesorky Evy Zažímalové a starostky obce Pasohlávky Martiny Dominové slavnostně představeno Návštěvnické centrum Mušov – Brána do Římské říše. Realizace tohoto autorského projektu se uskutečnila díky finanční podpoře Akademie věd ČR. Jeho otevření se příznačně koná v jubilejním roce, kdy Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. slaví padesáté výročí své samostatné existence. Autorem projektu budovy a generálním projektantem je Ing. arch. Jan Snášel z architektonického ateliéru Livingstav s. r. o., generálním dodavatelem společnost Moravská stavební unie – MSU s. r. o.
Číst dále

18. 06. 2020

Braná do Římské říše je otevřena

Stopy starověkého římského impéria na Moravě archeologové stále objevují. U Pasohlávek ve čtvrtek otevřeli nové návštěvnické centrum a expozici nazvanou Brána do Římské říše. Přesněji v místě největšího vojenského tábora římských vojáků na našem území. Více se dočtete na webu České televize.
Číst dále