První římsko-barbarský festival na Hradisku u Mušova!

06. 08. 2020

První římsko-barbarský festival na Hradisku u Mušova!

Germania subacta - Germánie byla poražena
První římsko-barbarský festival na Hradisku u Mušova!
4. – 6. září 2020

Stavba římského tábora
Táborový život
Germánská vesnice
Ukázky bojů
Divadelní představení
Ukázky řemesel
Program pro děti
Přednášky archeologů
Římská taverna
Večerní pochod s loučemi

Vstup u Návštěvnického centra Mušov - Brána do Římské říše.

Více informací hledejte na našem webu a Facebooku: www.branadorimskerise.cz, www.facebook.com/brana.do.rimske.rise

Informace pro účinkující historické skupiny: centvrioviii@gmail.com