IN MEDIAS RES - Langobardi. Cesta jednoho germánského kmene napříč Evropou.

05. 04. 2022

IN MEDIAS RES - Langobardi. Cesta jednoho germánského kmene napříč Evropou.

Druhá přednáška cyklu IN MEDIAS RES - K jádru věci proběhne v sobotu 23. 4. 2022 od 15:00 v Brána do Římské říše. Přednáška Mgr. Zuzany Loskotové, Ph.D. bude věnována příběhu langobardských kmenů a jejich migraci napříč Evropou se zvláštním zřetelem na období, kdy osídlili území Moravy (1. polovina 6. století). Reflektovány budou výsledky současného moderního archeologického výzkumu, který je stále více založen na interdisciplinární spolupráci a využití přírodovědných analýz.

Pro velký zájem doporučujeme přijít s časovou rezervou.

IN MEDIAS RES - Langobardi. Cesta jednoho germánského kmene napříč Evropou.