Ohlédnutí za jarními přednáškami 2022

20. 05. 2022

Ohlédnutí za jarními přednáškami 2022

V průběhu dubna a května proběhly první tři přednášky z cyklu IN MEDIAS RES - K jádru věci. Tematicky byly zaměřeny na vybrané problematiky výzkumu doby římské a doby stěhování národů. Záznam přednášek můžete shlédnout na našem youtube kanále Mušov - Brána do Římské říše.

Dne 2. dubna proběhla přednáška Mgr. Balázse Komoróczyho, Ph.D. na téma: Markomané, Svébové, Germáni. Povídání o obyvatelích Evropy za hranicemi Římské říše. Odkaz: https://youtu.be/YRh6YlyVyLU

Dne 23. dubna proběhla přednáška Mgr. Zuzany Loskotové, Ph.D.na téma: Langobardi. Cesta jednoho germánského kmene napříč Evropou. Odkaz zde: https://youtu.be/Q0CmI_BQtGM

Dne 14. kvetna proběhla přednášky Mgr. Jany Apiar, PhD. na téma: Co se našlo ve spíži? Složení bioodpadu v době římské.

DĚKUJEME, ŽE NÁM ZACHOVÁVÁTE PŘÍZEŇ.