IN MEDIAS RES - Módní trendy v době římské a co se z nich uchovalo v zemi

23. 05. 2022

IN MEDIAS RES - Módní trendy v době římské a co se z nich uchovalo v zemi

IN MEDIAS RES - Módní trendy v době římské a co se z nich uchovalo v zemi

Přinášíme vám v pořadí již čtvrtou přednášku cyklu IN MEDIAS RES - K jádru věci, v rámci nějž zaznívají témata z prostředí archeologie doby římské a doby stěhování národů. Tentokrát se zaměříme na módní trendy doby římské a jejich výpovědní hodnotu dnes. Přednášku přednese Mgr. Michaela Kmošková z Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i.