GERMÁNI A ŘEMESLA

13. 08. 2022

GERMÁNI A ŘEMESLA

Zveme Vás na sobotní akci věnovanou Germánům.

Germánská historická skupina Projekt Marobudum představí dobové reálie a připraví také ukázky řemesel, které Germáni ovládali. Některá z nich si také budete moci vyzkoušet, možná i něco dobrého ochutnáte!

Jejich stanové ležení bude v prostoru za Návštěvnickým centrem.

Od 16:00 bude v přednáškovém sále Návštěvnického centra Mušov - Brána do Římské říše probíhat přednáška Mgr. Tomáše Zemana, Ph.D. o pohřbívání Germánů v době římské.

Vstupné: Základní: 100,-, snížené: 50,-, rodinné: 250,-

Vstup pro občanské spolupracovníky archeologických institucí je zdarma (nutné doložit platnou průkazkou PAS či obdobným dokumentem).

Parkovat můžete na parkovišti u Aqualandu Moravia, či přijet na autobusovou zastávku, která je jen minutu od budovy Návštěvnického centra.