Po stopách Římanů a Germánů » Naučná stezka Germáni před branami Římské říše

Naučná stezka Germáni před branami Římské říše

Věděli jste, že území dnešních Pasohlávek a zaniklé obce Mušov obýval v prvním až čtvrtém století našeho letopočtu kmen germánských Markomanů? Tito "barbaři" se dokonce nebáli postavit se mocné Římské říši císaře Marka Aurelia. Jejich náčelníci zde byli na onen svět vypraveni a do hrobu uloženi s takovým bohatstvím, jaké v celé tehdejší neřímské Evropě nemělo obdoby. Chcete se o nich dozvědět více? Vydejte se po stopách germánských obyvatel doby římské po naučné stezce "Germáni před branami Římské říše". Zavede Vás například na místo, kde očití svědkové přítomnosti římských legionářů na nedalekém Hradisku u Mušova vybudovali svou osadu a kde pochovali svého "krále". A kdyby Vás to zaujalo, můžete dále pokračovat po navazující naučné stezce po stopách Římanů na místo jejich mohutné pevnosti.

Snad tato inspirativní procházka obohatí Váš pobyt ve zdejší pohostinné krajině plné stop dávné historie!