Pro školy » Nabídka edukačních programů

Nabídka edukačních programů

1. Program LUDI ROMANI – ŘÍMSKÉ HRY

Cílová skupina: MŠ + 1. a 2. třída ZŠ
Délka programu: 90–120 minut
Kapacita: max. 25-30 dětí + pedagogický doprovod
Cena: 50,- Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

Obsah a zaměření programu:
Návštěvnické centrum Mušov – brána do Římské říše a archeologická lokalita Hradisko u Mušova nejsou jen místem pasivního vzdělávání, ale také prostorem, kde se s prvky naší minulosti děti mohou seznámit formou her, zážitků a soutěží. V tomto programu je v atraktivních prostorách Návštěvnického centra a v případě vhodného počasí i v okolním venkovním prostoru pro děti z mateřských škol a prvních dvou tříd ZŠ přichystána herna. Děti jsou rozděleni do menších tří- až pětičlenných skupin, které postupně střídají svá stanoviště, na nichž je čekají hry, jednoduché rukodělné a pohybové aktivity. Na konci programu na všechny děti čeká drobná odměna.

2. Program SPECULATOR ROMANUS – STAŇ SE ŘÍMSKÝM PRŮZKUMNÍKEM

Cílová skupina: 3. až 5. třída ZŠ
Délka programu: 120 minut
Kapacita: max. 25-30 dětí + pedagogický doprovod
Cena: 50,- Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

Obsah a zaměření programu:
V tomto programu je pro děti z tříd nižšího stupně ZŠ přichystána vhodná kombinace vzdělávání, soutěže a her, které je zasvětí do tajů výbavy a vzhledu starověkých římských a germánských bojovníků. Program se odehrává v atraktivních prostorách Návštěvnického centra a v případě vhodného počasí i v okolním venkovním prostoru. Děti jsou rozděleny do menších skupin, které na jednotlivých stanovištích sbírají potřebné informace, které jim pomohou co nejlépe poznat svého protivníka a připravit si vhodný oděv a výzbroj pro jejich vzájemné setkání. Na konci programu na všechny děti čeká drobná odměna.

3. Program NEPŘÍTEL PŘED BRANAMI!

Cílová skupina: 6. až 9. třída ZŠ
Délka programu: 120 minut
Kapacita: 25-30 dětí + pedagogický doprovod
Cena: 50,- Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

Obsah a zaměření programu:
Tento program je určen pro žáky vyššího stupně ZŠ a odehrává se v atraktivních prostorách Návštěvnického centra a v případě vhodného počasí i v okolním venkovním prostoru. Děti jsou rozděleni do menších skupin a formou zhlédnutí filmových materiálů, výkladu a sběru informací se připraví na vytvoření vlastní družiny Římanů a Germánů. Zasvětí se do některých stránek jejich výstroje, výzbroje a oděvu a pomocí soutěží se rozhodnou, která družina výpravu do starověku zakončí vítězstvím. Na konci programu na všechny účastníky čeká drobná odměna.

4. Program NAŠI ŘÍMANÉ A GERMÁNI

Cílová skupina: všechny třídy SŠ a gymnázií
Délka programu: 120 minut
Kapacita: 25-30 dětí + pedagogický doprovod
Cena: 50,- Kč/dítě, pedagogický doprovod zdarma

Obsah a zaměření programu:
Tento program je určen pro žáky SŠ a gymnázií a kromě prohlídky Návštěvnického centra s výkladem odpovídajícím jejich vědomostem jim nabízí též pracovní list, kvízy a herní prvky, v nichž si vyzkoušet své vědomosti a postřeh. V případě vhodného počasí část úkolů plní v okolním venkovním prostoru archeologické lokality.

V případě zájmů kontaktujte naše pracovníky, nejlépe emailem či telefonicky!

Edukační programy

Od září 2020 nabízíme edukační programy určené žákům mateřských, základních a středních škol. Naše edukační programy, které se odehrávají ve vnitřních i venkovních prostorách Návštěvnického centra herní a interaktivní formou představí dětem vhodně vybraná témata z okruhu archeologie Římanů a archeologie doby římské nejen na Mušově.

Realizační dny edukačních programů

leden, únor, březen, duben, květen, červen, září, říjen, listopad, prosinec – ÚTERÝ AŽ PÁTEK

červenec, srpen – edukační programy neprobíhají

Kapacita

Z důvodu kapacit a personálních možností návštěvnického centra není možné, aby probíhaly dva edukační programy současně či edukační program a prohlídka současně! Průvodci edukačním programem se stávají učitelé, kteří obdrží od personálu jasné pokyny a scénář.

Délka programu

Čas edukačního programu ve vnitřních prostorách je 90 až 120 minut a zahrnuje i prohlídku expozice. Je třeba vyhradit si čas navíc pro edukační programy kombinované s aktivitami ve venkovních prostorách (navíc cca 60–90 minut). Předem dohodnutý čas edukačního programu v interiéru Návštěvnického centra nelze překročit. Vždy proto počítejte s dostatečnou časovou rezervou, aby Vaše návštěva proběhla v klidu a bez časové tísně.

Během programu mohou být pořizovány fotografie a videozáznamy, které poslouží k propagaci edukačních programů na webu a sociálních sítích, viz GDPR.

Přednášky ve školách

Rádi navštívíme vaši školu, kde za pomoci připravené prezentace a replik archeologických nálezu, které si studenti mohou vzít do ruky, představíme příběh, který se odehrát kolem roku 180 n. l. na našem území. Studenti budou mít příležitost lépe poznat a pochopit dobu, kdy na jih Moravy pronikly římské legie, a území místních germánských Markomanu se ocitlo na prahu začlenění do Římské říše.