IN MEDIAS RES - Markomané, Svébové, Germáni. Povídání o obyvatelích Evropy za hranicemi Římské říše.

20. 03. 2022

IN MEDIAS RES - Markomané, Svébové, Germáni. Povídání o obyvatelích Evropy za hranicemi Římské říše.

Příjměte srdečné pozvání na první přednášku z cyklu IN MEDIAS RES - K jádru věci, která se koná v sobotu 2. 4. 2022, od 15:00 v prostorách Návštěvnického centra Mušov. Přednášku přednese Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. na téma Markomané, Svébové, Germáni. Povídání o obyvatelích Evropy za hranicemi Římské říše.