Markomané, Svébové, Germáni. Mgr. Balázs Komoróczy, PhD.

24. 04. 2022

Markomané, Svébové, Germáni. Mgr. Balázs Komoróczy, PhD.

Přinášíme vám záznam první přednášky z cyklu IN MEDIAS RES, která proběhla dne 2. dubna v Brána do Římské říše na téma obyvatelé Evropy za hranicemi Římské říše a přednesl ji Mgr. Balázs Komoróczy, PhD. Shlédnout ji můžete na našem YouTube kanále, kde naleznete řadu dalších zajímavých videí z prostředí archeologie.

https://youtu.be/YRh6YlyVyLU

???? Brzy nás čeká v pořadí již třetí přednáška, která bude věnována tématu archeobotanických zbytků - tedy otázce, co naši předkové pěstovali, zpracovávali, konzumovali a jak tyto činnosti lze zkoumat z pohledu archeologie. Přednáška proběhne dne 14. 5. 2022 od 15:00 v přednáškovém sále v Brána do Římské říše.

IN MEDIAS RES - Co se našlo ve spíži? Složení bioodpadu v době římské.