Podzimní část přednáškového cyklu IN MEDIAS RES - K jádru věci je zde!

17. 09. 2022

Podzimní část přednáškového cyklu IN MEDIAS RES - K jádru věci je zde!

Podzimní část přednáškového cyklu IN MEDIAS RES - K jádru věci je zde!

Úvodní povídání IN MEDIAS RES - Provincie Panonie. Náš nejbližší římský soused. proběhne již příští sobotu 24. 9. 2022 od 15:00 v přednáškovém sále Brána do Římské říše.

Tentokrát se zaměříme na k našemu území nejbližší římskou provincii - provincii Panonii - období jejího rozkvětu i krize. Přednášku přednese archeoložka Mgr. Alina Szabová z Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.

_______________________________________________

Přednášku můžete navštívit v rámci vstupného do Návštěvnického centra. Vstup pro občanské spolupracovníky archeologických institucí je zdarma (nutno předložit platnou průkazku PAS či obdobný dokument).

Těšíme se na viděnou! 

Akademie věd České republiky

Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.